Selectie van werken van top Chinese hedendaagse kunstenaars Oktober 2008

 

Zhang Xiaogang (1958)

 


Zhang Xiaogang, A Big Family Series

 

Ziao Zia (1957)

 

Xiao Xia, CompositieXiao Xia, Le sein de la terre (diptych)

 

 

Chen Wenbo (1969)

Chen Wenbo, Test no. 9 Chen Wenbo, Luck II

 

Liu Ye (1978)

 

Liu Ye, WOW

 


 

 

Yifei Chen (1946 2005)

 

 

chen yifei looking at history from my space by abaecker.

 

 

 

Minjun Yue (1962, Daqing, )

 

Yue Minjun, Backyard GardenYue_minjun

 

 

 

 

 

Liu Xiadong (1963 Liaoning province Central Academy of Fine Arts Beijing 1988)

 

 

 

Qi Qi Liu Xiaodong, Sleeping and Insomnia Series No. 25, 1996Liu Xiaodong. A Transsexual Getting Down the Stairs, 2001. Oil on canvas. Courtesy the artist

 

 

 

 

Shi Chong (Hubei 1963 Hubei Fine Arts Academy 1989)

 

Shi Chong, Human bodyShi Chong, Everything Passes Like the Flowing WaterShi Chong